top of page

Hier volgt een korte test om je te helpen de balans op te maken van je persoonlijke situatie als moeder of vader.

 

 

Hoe werkt het? De test bestaat uit een lijst met vragen met twee polen (risico en bescherming) die verwijzen naar risico- en beschermingsfactoren die in jouw leven als ouder aanwezig kunnen zijn. Hierin hebben we de factoren opgenomen die (als risicofactor of als beschermende factor) volgens ons onderzoek het meest van invloed zijn op een parentale burn-out.

 

Beantwoord nu de volgende 38 vragen:

Ben je het volledig eens met wat helemaal links staat, selecteer -5 door de cursor naar links te verplaatsen.

Ben je het matig eens met wat helemaal links staat, selecteer -1, -2, -3 of -4, afhankelijk van de mate waarin je het ermee eens bent (hoe meer je het eens bent, hoe dichter je bij -5 komt).

Ben je het volledig eens bent met wat helemaal rechts staat, selecteer 5 door het verplaatsen van de cursor naar rechts.

Ben je het matig eens met wat helemaal rechts staat, selecteer dan 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van de mate waarin je het ermee eens bent.

Kun je niet beslissen of bevindt de mate waarin je het eens/oneens bent zich tussen de twee uiterste polen, laat dan de cursor op 0 staan.

bottom of page