top of page

Wie zijn we ?

Isabelle Roskam est maman de 5 enfants, Docteur en Sciences Psychologiques, Professeure en psychologie du développement à l'Université de Louvain en Belgique (UCLouvain). Isabelle Roskam a exercé 10 ans en tant que clinicienne aux cliniques universitaires saint Luc à Bruxelles, dans l'unité de neuropédiatrie. Elle est aujourd'hui responsable des Consultations Psychologiques Spécialisées en Parentalité à Louvain-la-Neuve et Directrice de recherche à  l'UCLouvain. Elle dirige des études sur le développement de l'enfant et sur la parentalité. Depuis 2004, le programme de recherche "H2M Children" porte sur le développement et la prise en charge des enfants dits "difficiles". Depuis 2015, le programme "BParent" étudie la nature, les causes et les conséquences du burnout parental. Isabelle est également l'initiatrice et la directrice de l'IIPB, un consortium de recherche international sur le burnout parental qui rassemble aujourd'hui 40 pays.

Télécharger CV Isabelle Roskam: ici

Isabelle Roskam

Isabelle Roskam copie.png

Moïra Mikolajczak

Moira Mikolajczak copie.png

Isabelle Roskam (CV) is moeder van 5 kinderen, doctor in de Psychologische Wetenschappen en hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Leuven in België. Voordat Isabelle zich ging toeleggen op onderzoek naar parentale burn-out, leidde ze het onderzoeksprogramma ‘H2M Children’ dat zich richt op de ontwikkeling en zorg voor zogenoemde ‘moeilijke’ kinderen. Tegelijkertijd werkte ze 10 jaar lang als klinisch psychologe in de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel op de afdeling Kinderneurologie.

 

Moïra Mikolajczak (CV) is moeder van dochter Louise, doctor in de Psychologische Wetenschappen en professor in de Medische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Leuven in België (UCLouvain). Voordat ze zich ging wijden aan onderzoek naar parentale burn-out, leidde Moïra een groot onderzoeks- en opleidingsprogramma over emotionele competenties en omgaan met stress. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan de oprichting van Moodwork, een platform voor de preventie van burn-out.

 

 

In 2015 hebben Isabelle en Moïra hun expertise gebundeld en zijn ze begonnen met een uitgebreid onderzoeksprogramma om meer duidelijkheid te krijgen over de aard, de oorzaken, de gevolgen en de behandeling van parentale burn-out. Ze hebben het IIPB opgericht, een internationaal onderzoeksconsortium over ouderlijke burn-out waaraan inmiddels 45 landen deelnemen. Dit onderzoeksgebied hebben ze verder ontwikkeld met de medewerking van hun team, het consortium en een groot aantal onderzoekers (en ouders!) over de hele wereld. De resultaten van hun werk zijn gepubliceerd in talloze wetenschappelijke artikelen en in vier boeken, één voor ouders (Ouders zijn ook maar mensen, wat is parentale burn-out en hoe kom je er bovenop? , Lannoo) en drie andere voor professionals (zie hier). Isabelle en Moïra zijn ook medebestuurders van het Training Institute for Parental Burnout  en het Parental Burnout Research Lab, centra waarnaar veelvuldig wordt verwezen als het gaat om parentale burn-out.

Isabelle Roskam

Moïra Mikolajczak

bottom of page